Распоред рада лекара у амбуланти у Мокрину

датум прва смена друга смена
01.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
02.03.2024. др Ивана Јанковић  
03.03.2024. др Ивана Јанковић  
04.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
05.03.2024. др Ивана Јанковић  
06.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
07.03.2023. др Ивана Јанковић  
08.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
09.03.2024. др Ивана Јанковић  
10.03.2024. др Ивана Јанковић  
11.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
12.03.2024. др Ивана Јанковић  
13.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
14.03.2024. др Ивана Јанковић  
15.03.2024. др Ивана Јанковић  
16.03.2024.    
17.03.2024.    
18.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
19.03.2024. др Ивана Јанковић  
20.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
21.03.2024. др Ивана Јанковић  
22.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
23.03.2024. др Ивана Јанковић  
24.03.2024. др Ивана Јанковић  
25.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
26.03.2024. др Ивана Јанковић  
27.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00
28.03.2024. др Ивана Јанковић  
29.03.2024. др Ивана Јанковић др Јожеф Езвеђ 14:00-17:00