Овлашћено лице за заштиту података о личности

  • Овлашћено лице за заштиту података о личности
  • Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ         информацијама од јавног значаја
Наташа Јоветић, дипл. правник, адреса: Ђуре Јакшић бр. 110, Кикинда (Управна зграда  Дома здравља)
Контакт тел. 0230/316-003
E mail: pravnik@dzki.rs