Овлашћено лице за заштиту података о личности

Овлашћено лице за заштиту података о личности
Наташа Јоветић
0230/316-002
E mail: pravnik@dzki.rs