Maрт 2023

Дневни финансијски извештај 01032023

Дневни финансијски извештај 02032023

Дневни финансијски извештај 03032023

Дневни финансијски извештај 06032023

Дневни финансијски извештај 07032023

Дневни финансијски извештај 08032023

Дневни финансијски извештај 09032023

Дневни финансијски извештај 10032023

Дневни финансијски извештај 13032023

Дневни финансијски извештај 14032023

Дневни финансијски извештај 15032023

Дневни финансијски извештај 16032023

Дневни финансијски извештај 17032023

Дневни финансијски извештај 21032023

 

Фебруар 2023

Дневни финансијски извештај 01022023

Дневни финансијски извештај 02022023

Дневни финансијски извештај 03022023

Дневни финансијски извештај 06022023

Дневни финансијски извештај 07022023

Дневни финансијски извештај 08022023

Дневни финансијски извештај 09022023

Дневни финансијски извештај 10022023

Дневни финансисјки извештај 13022023

Дневни финансисјки извештај 14022023

Дневни финансијски извештај 17022023

Дневни финансијски извештај 20022023

Дневни финансијски извештај 21022023

Дневни финансијски извештај 22022023

Дневни финансијски извештај 23022023

Дневни финансијски извештај 24022023

Дневни финансијски извештај 27022023

 

Јануар 2023

Дневни финансијски извештај 04012023

Дневни финансијски извештај 05012023

Дневни финансијски извештај 06012023

Дневни финансијски извештај 09012023

Дневни финансијски извештај 10012023

Дневни финансијски извештај 11012023

Дневни финансијски извештај 12012023

Дневни финансијски извештај 13012023

Дневни финансијски извештај 16012023

Дневни финансијски извештај 17012023

Дневни финансијски извештај 18012023

Дневни финансијски извештај 19012023

Дневни финансијски извештај 20012023

Дневни финансијски извештај 23012023

Дневни финансисјки извештај 24012023

Дневни финансисјки извештај 25012023

Дневни финансијски извештај 26012023

Дневни финансијски извештај 27012023

Дневни финансијски извештај 30012023

Дневни финансијски извештај 31012023

Децембар 2022

Дневни финансијски извештај 01122022

Дневни финансијски извештај 02122022

Дневни финансијски извештај 05122022

Дневни финансијски извештај 06122022

Дневни финансијски извештај 07122022

Дневни финансијски извештај 08122022

Дневни финансијски извештај 09122022

Дневни финансијски извештај 12122022

Дневни финансијски извештај 13122022

Дневни финансијски извештај 14122022

Дневни финансисјки извештај 15122022

Дневни финансијски извештај 16122022

Дневни финансијски извештај 19122022

Дневни финансијски извештај 20122022

Дневни финансијски извештај 21122022

Дневни финансијски извештај 22122022

Дневни финансијски извештај 23122022

Дневни финансијски извештај 26122022

Дневни финансијски извештај 27122022

Дневни финансијски извештај 28122022

Дневни финансијски извештај 29122022

Дневни финансијски извештај 30122022

Јун 2022

Дневни финансијски извештај 01062022

Дневни финансијски извештај 02062022

Дневни финансијски извештај 03062022

Дневни финансијски извештај 06062022

Дневни финансијски извештај 07062022

Дневни финансијски извештај 08062022

Дневни финансијски извештај 09062022

Дневни финансијски извештај 10062022

Дневни финансијски извештај 13062022

Дневни финансијски извештај 14062022

Дневни финансијски извештај 15062022

Дневни финансијски извештај 16062022

Дневни финансијски извештај 17062022

Дневни финансијски извештај 20062022

Дневни финансијски извештај 21062022

Дневни финансијски извештај 22062022

Дневни финансијски извештај 23062022

Дневни финансијски извештај 24062022

Дневни финансијски извештај 27062022

Дневни финансијски извештај 28062022

Дневни финансијски извештај 29062022

Дневни финансијски извештај 30062022