Март 2020

Дневни финансијски извештај 02032020

Дневни финансијски извештај 03032020

Дневни финансијски извештај 04032020

Дневни финансијски извештај 05032020

Дневни финансијски извештај 06032020

Дневни финансијски извештај 09032020

Дневни финансијски извештај 10032020

Дневни финансијски извештај 11032020

Дневни финансијски извештај 12032020

Дневни финансисјки извештај 13032020

Дневни финансијски извештај 16032020

Дневни финансијски извештај 17032020

Дневни финансисјки извештај 18032020

Дневни финансијски извештај 19032020

Дневни финансијски извештај 20032020

Дневни финансијски извештај 23032020

Дневни финансијски извештај 24032020

Дневни финансијски извештај 25032020

Дневни финансијски извештај 26032020

 

 

 

 

 

Фебруар 2020

Дневни финансијски извештај 03022020

Дневни финансијски извештај 04022020

Дневни финансијски извештај 05022020

Дневни финансисјки извештај 06022020

Дневни финансијски извештај 07022020

Дневни финансијски извештај 10022020

Дневни финансијски извештај 11022020

Дневни финансијски извештај 12022020

Дневни финансијски извештај 13022020

Дневни финансијски извештај 14022020

Дневни финансијски извештај 18022020

Дневни финансијски извештај 19022020

Дневни финансијски извештај 20022020

Дневни финансијски извештај 21022020

Дневни финансијски извештај 24022020

Дневни финансијски извештај 25022020

Дневни финансијски извештај 26022020

Дневни финансијски извештај 27022020

Дневни финансијски извештај 28022020

Јануар 2020

Дневни финансијски извештај 03012020

Дневни финансијски извештај 06012020

Дневни финансијски извештај 08012020

Дневни финансијски извештај 09012020

Дневни финансијски извештај 10012020

Дневни финансијски извештај 13012020

Дневни финансијски извештај 14012020

Дневни финансијски извештај 15012020

Дневни финансијски извештај 16012020

Дневни финансијски извештај 17012020

Дневни финансијски извештај 20012020

Дневни финансијски извештај 21012020

Дневни финансијски извештај 22012020

Дневни финансијски извештај 23012020

Дневни финансијски извештај 24012020

Дневни финансијски извештај 27012020

Дневни финансијски извештај 28012020

Дневни финансијски извештај 29012020

Дневни финансијски извештај 30012020

Дневни финансијски извештај 31012020

Распоред рада лекара у амбуланти Мики – куратива за март 2020

  КУРАТИВА ПРЕВЕНТИВА
2 Др Грујић  
3 Др Грујић  
4   Др Грујић
5 Др Грујић  
6 Др Грујић  
9 Др Грујић  
10 Др Грујић  
11   Др Грујић
12 Др Грујић  
13 Др Грујић  
16 Др Грујић  
17 Др Грујић  
18   Др Грујић
19 Др Грујић  
20 Др Грујић  
23 Др Грујић  
24 Др Грујић  
25   Др Грујић
26 Др Грујић  
27 Др Грујић  
30 Др Грујић  
31 Др Грујић  

Децембар 2019

Дневни извештај 02122019

Дневни извештај 03122019

Дневни извештај 04122019

Дневни извештај 05122019

Дневни извештај 06122019

Дневни извештај 09122019

Дневни извештај 10122019

Дневни извештај 11122019

Дневни извештај 12122019

Дневни извештај 13122019

Дневни извештај 16122019

Дневни извештај 17122019

Дневни извештај 18122019

Дневни извештај 19122019

Дневни извештај 20122019

Дневни извештај 23122019

Дневни извештај 24122019

Дневни извештај 25122019

Дневни извештај 26122019

Дневни извештај 27122019

Дневни извештај 30122019

Дневни извештај 31122019

 

Новембар 2019

Дневни извештај 01112019

Дневни извештај 04112019

Дневни извештај 05112019

Дневни извештај 06112019

Дневни извештај 07112019

Дневни извештај 08112019

Дневни извештај 12112019

Дневни извештај 13112019

Дневни извештај 14112019

Дневни извештај 15112019

Дневни извештај 18112019

Дневни извештај 19112019

Дневни извештај 20112019

Дневни извештај 21112019

Дневни извештај 22112019

Дневни извештај 25112019

Дневни извештај 26112019

Дневни извештај 27112019

Дневни извештај 28112019

Дневни извештај 29112019