Национална недеља здравља уста и зуба 17-23. Мај

Недеља здравља уста и зуба се у нашој земљи обележава према Националном календару здравља. Превенција болести је и овога пута најважнија тема.
Циљеви недеље здравља уста и зуба су да се привуче пажња на значај здравља уста и зуба, као важне компоненте општег здравља; да се информише становништво о методама за спречавање оралних болести и пружи подстицај за њихову широку примену: да се мобилишу сви сегменти друштва да према својим обавезама и могућностима дају допринос промоцији, унапређењу и очувању општег и посебно оралног здравља и да се мотивишу доктори стоматологије да примењују интегрисани приступ у терапији оралних болести.