Медицинска и дијагностичка опрема

Дом здравља Кикинда