Распоред рада лекара у 3. здравственој станици

датум прва смена друга смена
01.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
04.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
05.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
06.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
07.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
08.02.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
11.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
12.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
13.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
14.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
15.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
18.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
19.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
20.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
21.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
22.03.2024. ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР АРСЕНОВ ДР НАДА
25.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
26.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
27.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
28.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР
29.03.2024. АРСЕНОВ ДР НАДА ЗЛАТИЈА С.МАРТИНОВ ДР