Области здравствено-васпитног деловања у саветовалишту

Упознавање са радионичарскимначином рада, Ја и моје здравље (шта знам о здрављу и факторима који га могуугрозити)

  1. Заштита репродуктивног здравља ( пубертет, адолесценција, правилно каналисање полног нагона, равноправност између полова и међусобна одговорност, ризично сексуално понашање, контрацепција, малолетничка трудноћа….). Једна од основних карактеристика адолесцентне доби јесте буђење сексуалног нагона.Базични сексуални одговори присутни су већ након рођења али до њихове кулминације долази уласком у пубертет. Тај период у животу младог човека који тежи осамостаљивању, самосталном доношењу одлука, одвајању од родитеља и неприхватању ауторитета, уз истовремено вешто скривену сопствену несигурност, прави је моменат да се искористе све расположиве методе у циљу адекватног сексуалног образовања и усмеравања ка усвајању правилних ставова о планирању породице и преузимању одговорности у полном понашању.
  2. Заштита од полно преносивих болести
  3. Превенција болести зависности ( пушење, алкохолизам, злоупотреба медикамената…) Наркоманија
  4. Основни принципи правилне исхране , поремећаји исхране (гојазност, анореxиа-булимиа)
  5. Разно : Поремећај биоритма, начин одевања, права и одговорности….

Превентивнарадионица има за циљ да учесници, уживљавајући се у ситуацију која је дата урадионичарском сценарију, стекну одређене увиде, вештине и сазнања.Здравствено – васпитни радионичарски програм има за циљ да млади усвојепотребна знања, прихвате здраве стилове живота и своја искуства пренесувршњацима.

Семрада у Саветовалишту, током протекле три године, одржан је низ трибина ипредавања у средњим школама и Културном центру током којих су обележенизначајни датуми из Календара здравља.

Захваљујућидоброј сарадњи са Канцеларијом за младе, формиран је Одбор за младе и донетАкциони план, планиран је низ активности у циљу очувања здравља младих,усвајању здравих стилова живота и избегавању ризичног понашања. Захваљујућифинансијској подршци Канцеларије за младе одштампано је 3000 примеракапубликације : „Водич за тинејџерске дилеме и проблеме“ у коме су адолесценти унајкраћим цртама информисани о својим правима из области остваривањаздравствене заштите али и сопственим одговорностима, најчешћим факторима ризикакоји могу директно утицати на угрожавање њиховог здравља.

Сарадњаса локалним медијима резултирала је учешћем у серији радио емисија „Царствоздравља“ и неколико наступа на локалној ТВ.

Сарађујућиса Центром за подршку женама активно смо укључени у акцију Стоп насиљу упородици (што се у великом броју индивидуалних разговора показало као великипроблем).

Токомпретходне три године, успели смо да остваримо годишњи план активности изаинтересујемо за сарадњу велики број младих. Почетак 2013. године , бројодржаних радионица и предавања ,индивидуалних разговора, интересовањапросветних радника за учешће у организацији групних здравствено-образовнихделатности представљају врло оптимистички мотив за наставак још квалитетнијесарадње.

Водитељица Саветовалишта:
Др мед. Споменка Ковљенић – спец.педијатрије

Пратећа медицинска сестра:
Магдалена Маџар