Саветовалиште за младе Кикинда Стерије Поповић б.б. (3. Здравствена станица)

Саветовалиште за младе у Кикинди, званично је отворено 02.02.2010.године, а почело је са радом 06.02.2010.год. Захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију и Канцеларије за младе као и разумевању директорке Дома здравља, успели смо да обезбедимо адекватан простор и набавимо опрему неопходну за почетак рада са младима. Након трогодишњег искуства рада с адолесцентном популацијом ( најлепши али истовремено и најризичнији период у животу ) потврдили смо став да је постојање Саветовалишта у нашем граду веома корисно а интересовање младих за учешће у раду на изузетно високом нивоу. Захваљујући доброј сарадњи са школским педагозима и психолозима који формирају групе за интерактивне радионице ( у Саветовалишту се раде најмање две суботе у месецу) до сада смо успели да заинтересујемо готово све основне и средње школе не само у граду већ и у селима . Сем учешћа у радионицама, младима се пружа могућност обављања индивидуалних разговора ( у договору са водитељицом Саветовалишта ) а девојкама организовање превентивних гинеколошких прегледа. По потреби се ангажује психолог. По договору са директорима основних школа у селима, групни здравствено-васпитни рад обављамо на терену ( радним данима, током поподнева, у адекватно опремљеним просторијама школе).