Стоматологија – дежурство за време викенда и празника

Рад недељом мај 2019

Од 9-17h

5.5.2019.Јаконић др Зорица (I здр)

12.5.2019. Борјан др Мирјана (II здр)

19.5.2019.Радловић др Милош (Iздр)

26.5.2019. Калаба др Јелица (I здр)

 

Рад  суботом 2019 мај

Од 9-16h

4.5.2019.Јаконић др Зорица(I здр)

11.5.2019.Борјан др Мирјана(II здр)

18.5.2019.Петрић др Дарио(I здр)

25.5.2019.Телечки др Јелка (I здр)

Рад празником

Од 08-12h и од 14-18h

26.4.2019.Петрић др Дарио (I здр)

27.4.2019. Петрић др Дарио( I здр)

28.4.2019.Борјан др Мирјана (Iздр)

29.4.2019. Борјан др Мирјана (I здр)

 

1.5.2019. Телечки др Јелка (I здр)

2.5.2019.Телечки др Јелка(I здр)