Недеља здравља уста и зуба

ОД 15.05- ДО 21.05.2017.год .Обележава се Недеља здравља уста и зуба под слоганом “Оснехни се здраво”.Патронажна служба и стоматолошка служба Дома здравља Кикинда организовале су две акције.
Прва је била на терену у Првој управи ИПП Баната где живи 15 породица и том приликом је одрађен системацки стоматолошки преглед и контрола здравља ,мерење шећера у крви и крвног притиска.Циљ акције је био указати на значај оралног здравља и на могућност да се стварањем навика правилног одржавања оралне хигијене орално здравље може одржати током читавог живота.
Друга акција је одржана у Школи родитељства где је промовисано орално здравље кроз предавање о адекватној хигијени уста и зуба ,смањеном уносу шећера и избалансираној исхрани,редовном одласку код стоматолога.
Слоганом “ОСМИХНИ СЕ ЗДРАВО” помовисали смо и указали на добро орално здравлје кроз индивидуални рад са појединцима и рад у малој групи.Добро орално здравље је одраз лепог говора и осмеха.