Објекти

1.
Објекат “Краља Петра I 106”
Здравствена Амбуланта I
Служба хитне медицинске помоћи
Одељење за санитетски превоз
Одељење за поливалентну патронажу
Главна сестра дома здравља
Стоматолошка амбуланта / општа стоматологија/
Краља Петра I 106

2.
Објекат “Здравствена амбуланта III”
Стерија Поповића ББ

3.
Објекат “Здравствена амбуланта II”
Амбуланта опште стоматологије
Центар за превентивне здравствене услуге
Р.О. кабинет
Светосавка 53

4.
Објекат “АТД”
Одељење за кућно лечење и негу
налази се у дворишном простору
Саве Текелије 10

5.
Служба за здравствену заштиту запослених
Здравствена амбуланта IV
Генерала Драпшина 68 (угао са Чанатском)

6.
Одељење за здравствену заштиту школске деце и омладине
Одељење за дечију и превентивну стоматологију
Одсек за ортопедију вилице
Одсек за стоматолошку протетику
Краља Петра I 79

7.
Одељење за здравствену заштиту предшколске деце
Краља Петра I 77