Донације у 2018. и 2019. години

На основу уговора о донацији здравственој установи „Дом здравлја Кикинда“ је извршена испорука следећих донација