Јавна набавка санитетског и стоматолошког потрошног материјала

Позив за подношење понуда

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/POZIV-ZA-PODNOŠENJE-PONUDA-SANITESKI-I-STOMATOLOŠKI-POTROŠNI-MATERIJAL-2019..doc

Конкурсна документација

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-SANITESKI-I-STOMATOLOŠKI-POTROŠNI-MATERIJAL-2019..doc

Питања и одговори

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/PITANJA-I-ODGOVORI-ZA-JNMV-SANITETSKI-I-STOMATOLOŠKI-POTROŠNI-MATERIJAL-2019..doc

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/OBAVEŠTENJE-O-PRODUŽETKU-ROKA-ZA-PODNOŠENJE-PONUDA-SANITETSKI-I-STOMATOLOŠKI-POTROŠNI-MATERIJAL-2019..doc

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/OBAVEŠTENJE-O-PRODUŽETKU-ROKA-ZA-PODNOŠENJE-PONUDA-SISPM-2019..doc

Записник

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/ZAPISNIK-SANITETSKI-I-STOMATOLOŠKI-PM-2019..doc

Извештај о стручној оцени

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/IZVEŠTAJ-O-STRUČNOJ-OCENI-SANITETSKOG-I-STOMATOLOŠKOG-PM-2019..odt

Одлука о додели уговора

https://dzki.rs/wp-content/uploads/2019/11/Odluka-o-dodeli-ugovora.pdf