Важни телефонски бројеви

ГРАД

1. Здравствена амбуланта I – Адреса:Краља Петра I 106, Кикинда

  • Општа пракса, тел. 0230/ 422-767; 442-822
  • Општа стоматологија, тел. 0230/422-346

2. Поливалентна патронажа – Адреса:Краља Петра I 106, Кикинда

  • 0230/442-821

3. Здравствена амбуланта II – Адреса:Светосавска 53, Кикинда

  • Општа пракса, тел. 0230/427-220, 436-241, 316-203, 423-912
  • Орална хирургија и РТГ кабинет тел.0230/ 316205

4. Одељење за дечју и превентивну стоматологију– Адреса: Краља Петра I 79..тел. 0230/ 422-267, 316-210

5. Служба за здравствену заштиту деце и омладине

  • Одељење за здравствену заштиту предшколске деце. тел.422-516 – Адреса: Краља Петра I 77
  • Одељење за здравствену заштиту школске деце. тел. 422-510 Адреса: Краља Петра I 79

6. Служба за здравствену заштиту запослених – Адреса: Генерала Драпшина  68, Кикинда,  тел. 0230/425-360, 425-361

7. Одељење за Кућно лечење и негу -Адреса: Стерије Поповића 113а, Кикинда тел. 0230/442-823

8. Здравствена амбуланта III – Адреса: Стерије Поповића 113а, Кикинда тел. 0230/422-162, 316-206

9. Служба за здравствену заштиту жена -Адреса: Генерала Драпшина 68, Кикинда, тел. 0230/316015

10. Зубна амбуланта школа “СветиСава” тел. 0230/400-270

СЕЛА

1. Здравствена амбуланта Иђош – Адреса:Карађорђева 1, Иђош                 тел. 0230/65-214

2. Здравствена амбуланта Нови Козарци -Адреса: Краља Петра I 117       тел. 0230/356-002

3. Здравствена амбуланта Мокрин –Адреса: Светог Саве бр.75, Мокрин  тел. 0230/316-212

4. Здравствена амбуланта Наково -Адреса: Славка Родића бр. 1а, Наково             тел. 0230/454-308

5. Здравствена амбуланта Руско Село -Адреса: Братства Јединства 160    тел. 0230/458-607

6. Здравствена амбуланта Башаид -Адреса: Војвођанска бр. 57                         тел. 0230/316-214

7. Здравствена амбуланта Сајан -Адреса: Велика бр. 94                                 тел. 0230/66-005

8. Здравствена амбуланта Банатска Топола – Адреса: Николе Тесле бр.6 тел. 0230/67-239

9. Здравствена амбуланта Банатско Велико Село – Адреса: Симе Шолаје 11 тел. 0230/451-404