недеља, 1. децембар 2013.     Пацијенти
КАКО ДА ЗАКАЖЕТЕ ПРЕГЛЕД?

Да бисте заказали преглед или контролу код лекара потребно је да позовете свогизабраног лекара. Преглед је могуће заказати сваког дана од 07:00 до 19:00. уградским амбулантама.Заказивање у сеоским амбулантама врши се у току њиховоградног времена. Медицинска сестра која ради у тиму са вашим изабраним лекаромсаопштиће вам ваш заказани термин.

Акоиз било ког разлога дође до промене у радном времену лекара, медицинска сестракоја ради са њим у тиму ће вас позвати и саопштити вам први слободни термин.

Телефониамбуланти у којима раде ваши изабрани лекари:

ГРАД

1.Здравствена станица I - Адреса:Краља Петра I 106

о I Рејон амбуланта тел.422-767

о IV Рејон амбуланта тел.442-822

о Зубна амбубланта /општа стомат./ тел. 422-346

2.Здравствена станица II - Адреса:Светосавска 53

о II Рејон /амбуланта/ тел.427-220

о III Рејон /амбуланта/ тел. 316-202

о II амбуланта тел.316-203

о III амбуланта тел.423-912

о Стоматологија и РТГ кабинет тел.316-205

о Превентивни центар (саветовалиште за дијабетес) тел.316-204

3.Служба за стоматолошку здр. заштитудеце - Адреса: Краља Петра I 79..тел. 422-267

4.Служба за здравствену заштиту деце иомладине

оОдељење за здравствену заштиту предшколске деце. тел.422-516 - Адреса: Краља Петра I 77

оОдељење за здравствену заштиту школске деце. тел. 422-510- Адреса: Кралај Петра I 79

5.Служба за здравствену заштитузапослених - Адреса: Г. Драпшина - Чанад. 68 тел.425-360 тел.425-361

6.Здравствена Амбуланта IV Адреса: ГДрапсина - Чанад.68 тел.425-360 тел.425-361

7.Одељење за Кућно лечење и негу -Адреса: Саве Текелије 10 тел.442-823

8.Здравствена Амбуланта III – АдресаСтерије Поповица ББ тел.422-162

9.Здравствена Амбуланта V "Ливница" - Адреса: Милошевачки пут 34 тел.422-860

10.Служба за здравствену заштиту жена -Адреса: Ђуре Јакшића 110 службени мобилни тел. 062/885-1759 и преко телефонаболнице 423-560

11.Зубна амбуланта школа "ЖаркоЗрењанин" тел. 423-520

12.Зубна амбуланта школа "СветиСава" тел. 400-270

СЕЛА

1.Здравствена амбуланта Иђош - Адреса:Карађорђева 1 тел.65-214

2.Здравствена амбуланта Нови Козарци -Адреса: Краља Петра I 117 тел.356-002

3.Здравствена амбуланта Мокрин –Адреса: Светог Саве 75 тел.316-212

4.Здравствена амбуланта Наково -Адреса: Славка Родица 58 тел.454-308

5.Здравствена амбуланта Руско Село -Адреса: Братства Јединства 160 тел.458-607

6.Здравствена амбуланта Башаид -Адреса: Војвођанска 57 тел.316-214

7.Здравствена амбуланта Сајан -Адреса: Велика 94 тел.66-005

8.Здравствена амбуланта БанатскаТопола - Адреса: Николе Тесле 2 тел.67-239

9.Здравствена амбуланта БанатскоВелико Село - Адреса: Симе Шолаје 11 тел.451-404

понедељак, 18. септембар 2017.

Права пацијентаЗаштитник пацијентових права -доступност здравствене заштите -обавештеност -слободан
уторак, 12. септембар 2017.

Превенција болести представља све активности које се спроводе како би се спречила појава болести, к
уторак, 12. септембар 2017.

Све прегледе је могуће обавити доласком у наш Дом здравља, те апелујемо да на време проверите Ваше
недеља, 17. јул 2016.

Увек када пацијент или његова околина сматра да у датом тренутку и на датом месту помоћ може стићи