уторак, 4. фебруар 2014.     О нама
МИСИЈА И ВИЗИЈА

На седници Управног одбора од: 28.02.2013. године презентован је стратешки план Дома здравља Кикинда. План је једногласно усвојен, као и приказ мисије и визије Дома здравља Кикинда. 

Мисија

Ми смо успешни носиоци рада на унапређењу здравља свих наших корисника, пружањем квалитетних здравствених услуга на примарном нивоу, организовањем система ефикасне здравствене заштите, уз поштовање једнакости у праву на здравље и обезбеђивање дужег и квалитетнијег живота за све. 

Визија

Дом здравља Кикинда постаће један од кључних актера у систему здравствене заштите уз активно учешће појединца, породице и локалне заједнице. Постаћемо установа у којој ћемо константно радити на промоцији здравља, превенцији, дијагностици и лечењу болести. Прилагођаваћемо се условима и потребама локалне заједнице, а у складу са Стратегијом развоја јавног здравља Републике Србије

уторак, 4. фебруар 2014.

Списак лекара које можете изабрати можете преузети кликом овде.
уторак, 4. фебруар 2014.

Процедураза избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потребна оверенанова здравств
уторак, 4. фебруар 2014.

Изабрани лекар је: доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште мед
уторак, 4. фебруар 2014.

На седници Управног одбора од: 28.02.2013. године презентован је стратешки план Дома здравља Кикин