недеља, 17. јул 2016.     Пацијенти
Када звати 194?

Увек када пацијент или његова околина сматра да у датом тренутку и на датом месту помоћ може стићи једино од службе хитне помоћи.

Како би лекар могао донети правилну и адекватну одлуку он мора располагати са  информацијом о ком пацијенту се ради, где се тачно налази (кућа, стан, јавно место, град, ван града …) као и неке основне податке о болести или повређивању (околности и врсте повреде).

У паничном позиву понекада пацијент заборави да саопштити адресу и прекида везу пре него лекар успе да поставити питање о месту потенцијалне интервенције.

Да би се избегле овакве грешке најбоље је одмах на почетку разговора саопштити адресу где се пацијент налази.

После навођења адресе треба саопштити о коме се ради.

За идентификацију је сасвим довољно рећи име, презиме и годину рођења, а код непознате (бесвесне) особе на улици или другим јавним местима, пол и приближне године старости.

Година рођења пацијента је важан податак због идентификације као и  због доношења  адекватне одлуке о интервенцији.

У неким случајевима саопштена тегоба је природна за одређену животну доб док је за другу знак озбиљне болести.

Након ових података треба саопштити кратак опис тегоба, околности повређивања, односно информацију о стању тзв. виталних знакова код пацијента – свест, дисање и пулс.

Код непознатих лица на јавном месту минимум предуслова за утврђивање горе наведених чињеница је, да се приђе пацијенту.

Служба хитне помоћи је опремљена и регистрофоном који снима све позиве упућене овој служби.

понедељак, 18. септембар 2017.

Права пацијентаЗаштитник пацијентових права -доступност здравствене заштите -обавештеност -слободан
уторак, 12. септембар 2017.

Превенција болести представља све активности које се спроводе како би се спречила појава болести, к
уторак, 12. септембар 2017.

Све прегледе је могуће обавити доласком у наш Дом здравља, те апелујемо да на време проверите Ваше
недеља, 17. јул 2016.

Увек када пацијент или његова околина сматра да у датом тренутку и на датом месту помоћ може стићи