среда, 29. јун 2016.     Радно време
Радно време служби

Служба за здравствену заштиту одраслих одраслих

I здрвствена станица  од 06.30 ч до 19.30 ч

II здрвствена станица  од 06.30 ч до 19.30 ч

III здрвствена станица  од 06.30 ч до 19.30 ч

 

Служба за здрвствену заштиту деце и омладине

од 06.30 ч до 19.30 ч радним данима

од 07.00 ч до 19.00 ч суботом

од 09.00 ч до 17.00 ч недељом и празницима


Медицина рада

од 06.30 ч до 14.30 ч радним данима


Кућно лечење 

од 07.00 ч до 19.00 ч сваког дана у недељи и празницима


Служба поливалентне патронаже

од 07.00 ч до 14.30 ч радним данима

од 07.00 ч до 13.00 ч суботом

од 08.00 ч до 12.00 ч недељом и празницима


Диспанзер за жене

од 06.30 ч до 19.30 ч радним данима

 

Стоматолошка служба

од 6.30 ч до 19.30 ч радним данима

викендом и празницима дежурна служба

 

Хитна служба

од 00 ч до 24 ч сваког дана у недељи и празницима

 

Правна служба и кадровска служба

од 07.00 ч до 15.00 ч радним данима

 

Директор Дома здравља Кикинда

д 07.00 ч до 15.00 ч радним данима

 

Главна сестра Дома Здравља Кикинда

од 07.00 до 15.00 ч радним данима

среда, 29. јун 2016.

Служба за здравствену заштиту одраслих одраслих I здрвствена станица  од 06.30 ч до 19.30