уторак, 4. фебруар 2014.     Службе
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СА ЦЕНТРОМ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Начелник Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за превентивне здр. услуге

спец. опште медицине Др Гордана Родић

I здрвствена станица ул. Краља Петра I 106  0230442-822

 

Главна сестра Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за прев. здр. услуге

мед.сестра Мира Пећанац  0230/451-404

ул. Светосавска 53, Кикинда тел. 0230/436-235 

 

Шеф Здравствене амбуланте II

Др Светлана Блажић 

ул.Светосавска 53 0230 436-241 

 

Шеф Здравствене амбуланте III

спец. опште медицине др Нада Арсенов 

ул. Стерије Поповића 113, Кикинда тел. 0230/422-162

 

Шеф Центра за превентивне здр. услуге 

Др Милош Ђурин

ул.Светосавска 53 0230 423-912

 

Шеф Здравствена амбуланта Мокрин 

стоматолог др Зорица Даничић 

ул. Светог Саве 75, Кикинда тел. 0230/61-112

 

Шеф Здравствена амбуланта Башаид 

др Соња Грујић 

ул. Војвођанска 57, Башаид тел. 0230/68-013 

 

Шеф Здравствена амбуланта Наково 

спец. опште медицине др Љиљана Мате 

ул. Славка Родића 58, Наково тел. 0230/454-308 

 

Шеф Здравствена амбуланта Руско Село 

др Љубица Босанчић 

ул. Братства Јединства 160, Кикинда тел. 0230/458-607 


уторак, 4. фебруар 2014.

Начелник Службе за здр. зашт. одраслих са Центром за превентивне здр. услуге спец. опште медици
недеља, 1. децембар 2013.

Одељење за техничко одржавање  Ул.Краља Петра И 106, тел.423-650, п.моб.062/8851980 
недеља, 1. децембар 2013.

Начелник Службе за правне и економско-финан. послове и информатику  дипломирани економиста
недеља, 1. децембар 2013.

Начелник службеДр мед.стоматологије Георгија ВељинСветосавска 53, Тел. 436-243 Главна сестра слу